Date de identificare

Hubi’s Lab Srl, persoană juridică română, cu sediul în Braşov, Strada de Mijloc, nr. 75, jud. Braşov, înregistrată la Registrul Comerţului Braşov cu nr. J08/64/2019, cod unic de înregistrare fiscală 40387594 (Hubi).

Prelucrare date cu caracter personal

Potrivit prevederilor Regulamentului European 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, datele cu caracter personal sunt orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prin prezenta informare, Hubi notifică clienţii despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal, prin intermediul site-ului https://hubi.ro în special cu privire la condiţiile prelucrării şi la drepturile pe care persoanele vizate le au în legatură cu această prelucrare.

Cum prelucrăm datele cu caracter personal

Hubi colectează date cu caracter personal  în mod direct, atunci când clienţii işi vor deschide un cont, vor achiziţiona produse comercializate de Hubi, vor completa formularul de contact, se vor înregistra pentru a primi mesaje de tip newsletter şi în mod indirect atunci când clienţii accesează site-ul https://hubi.ro, prin intermediul fişierelor de tip cookie şi a tehnologiilor similare.

Scopurile pentru prelucrarea datelor sunt: livrarea bunurilor comandate, confirmarea comenzii, informarea privind stadiul comenzii, comunicări cu clienţii privind contul lor sau eventualele reclamaţii legate de bunuri/livrare, precum şi exercitarea unor activităţi comerciale, de promovare a bunurilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, statistică, monitorizare a vânzărilor şi a comportamentului de cumpărare al clienţilor, activităţi administrative şi de media.

Prin completarea formularului de contact, clienţii vor furniza în câmpurile indicate, date cum ar fi: numele, adresa de e-mail şi opţional, numărul de telefon. Aceste date vor fi folosite exclusiv pentru comunicarea cu clientul, în baza interesului legitim al Hubi de a  raspunde clientului la solicitarea clientului, completată in câmpul „mesaj” sau de a păstra o evidenţă a acestor solicitări, reclamaţii, etc.

Datele colectate prin intermediul formularului de contact nu vor fi folosite pentru a transmite comunicări de marketing, decât dacă clientul işi va exprima consimţământul expres în acest sens (de exemplu prin completarea câmpului special destinat înregistrării pentru newsletter. În cazul acordării consimţământului, clientul va avea posibilitatea de a-l retrage oricând, fie în cadrul comunicărilor transmise, fie printr-un mesaj transmis Hubi la adresa de email contact@hubi.ro .

Pentru înregistrarea unui cont pe site-ul nostru, vă vom solicita numele si adresa de email, care vor fi folosite strict pentru comunicarea cu dumneavoastră şi pentru plasarea comenzilor, cu excepţia faptului când ne-aţi acordat deja consimţământul pentru transmiterea mesajelor tip newsletter. În cazul unei comenzi de produse, vă vom solicita doar datele de facturare obligatorii conform prevederilor Codului Fiscal.

Vom prelucra datele cu caracter personal ale clienţilor pe durata desfăşurării relaţiilor contractuale, precum şi ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate depăşi termenul general de prescripţie. De asemenea, în conformitate cu prevederile legale, suntem obligaţi să prelucrăm anumite date pentru perioade mai lungi de timp.

Clienţii au de asemenea posibilitatea de a formula testimoniale cu privire la produsele şi serviciile noastre, care vor fi publicate pe website împreună cu numele şi prenumele clienţilor sau reprezentanţilor acestora, doar daca vom obţine consimţământul lor expres pentru acest lucru.

Dacă veţi dori să incetăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteţi trimite un mesaj la adresa de email contact@hubi.ro cu solicitarea expresă de a înceta orice prelucrare a datelor dumneavoastră.

Securitate

Hubil va proteja datele cu caracter personal prelucrate şi va lua toate măsurile de protecţie rezonabile pentru a respecta confidenţialitatea acestora şi pentru a impiedica distrugerea, pierderea, divulgarea lor sau accesul neautorizat la acestea. Vom lua măsuri de restricţionare a accesului fizic la date, utilizarea de parole şi instruirea personalului. Cu toate acestea, având în vedere că unele date pot fi transferate pe internet, acest mod de transmitere nu este complet sigur şi nici nu poate fi securizat de către noi. Astfel, nu vom putea garanta securitatea informaţiilor transmise pe internet, ci doar confidenţialitatea lor odată ce le-am recepţionat.

Transmiterea datelor către terţi

Pentru funcţionarea optimă a site-ului, colaborăm cu furnizori externi de servicii, cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal ale clienţilor. Serviciile pentru care colaborăm cu furnizori externi sunt: servicii de curierat, de marketing, de procesare plăţi, de facturare, de contabilitate şi juridice, precum şi altor autorităţi şi instituţii sau profesionişti, în cazul în care reglementările aplicabile ne obligă să facem aceste dezvăluiri. Vom putea de asemenea transmite datele cu caracter personal cu acordul dumneavoastră expres sau către persoane care acţioneaza legal în numele dumneavoastră şi demonstrează această calitate.

Drepturile persoanei vizate

Orice persoană căreia îi prelucrăm datele cu caracter personal are următoarele drepturi:

Dreptul de informare – clientul poate solicita informaţii despre prelucrarea datelor sale personale;

Dreptul la rectificare – clientul poate solicita rectificarea datelor eronate sau completarea datelor inexacte;

Dreptul la ştergere – clientul poate solicita ştergerea datelor sale în următoarele situaţii: a) datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; b) se retrage consimţământul de prelucrare şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare; c) prelucrarea a fost ilegală; d) operatorul are obligaţia legală de a şterge datele;

Dreptul la restricţionarea prelucrării – clientul are dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în cazuri specifice prevăzute de lege

Dreptul la portabilitate – clientul are dreptul de a primi datele într-un format structurat care poate fi citit şi de a le transmite unui alt operator

Dreptul la opoziţie – clientul se poate opune prelucrării datelor sale, în orice moment, din motive legate de situaţia sa particulară

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată – inclusiv crearea de profiluri

Dreptul de a depune o plângere – în fata Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; pentru mai multe informaţii accesaţi http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_soluţionare_a_plângerilor

Dreptul de retragere a consimţământului – în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării anterioare

Acces la datele cu caracter personal

Pentru orice solicitări sau întrebări referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, ne puteţi contacta la adresa de e-mail contact@hubi.ro . La solicitarea persoanelor vizate, Hubi va furniza datele prelucrate în format electronic atunci când este tehnic posibil şi în mod gratuit, cu excepţia cazurilor în care cererile sunt excesive, când putem percepe o taxa, în funcţie de costurile administrative. Vom încerca să răspundem solicitărilor dumneavoastră în termen de 30 de zile, cu posibilitatea de a prelungi acest termen în cazul în care prelucrarea solicitării o impune, cu o notificare prealabilă care va menţiona şi motivele prelungirii. In cazul în care nu vă putem răspunde solicitării, fie datorită prevederilor legale, fie din motive tehnice, vă vom informa asupra acestui lucru.

 

POLITICA PRIVIND UTILIZAREA COOKIE-URILOR

 

Date de identificare

Hubi’s Lab SRL, persoană juridică română, cu sediul în Braşov, Strada de Mijloc, nr. 75, jud. Braşov, înregistrată la Registrul Comerţului Braşov cu nr. J08/64/2019, cod unic de înregistrare fiscala 40387594.

Site-ul https://hubi.ro utilizează cookie-uri. Vă prezentăm în continuare informaţii despre plasarea, utilizarea şi administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul https://hubi.ro.

Ce sunt cookie-urile?

Un cookie este un fişier text de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere şi cifre, care este descărcat prin browser-ul dumneavoastră de internet şi stocat în memoria echipamentului folosit pentru navigare pe internet (calculator, telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.

De ce sunt importante?

Fişierele de tip cookie ajută la o funcţionare eficientă a internetului prin recunoaşterea terminalului utilizatorului şi adaptarea conţinutului online la preferinţele acestuia. Cookie-urile pot reţine informaţii despre activităţile online ale utilizatorului, astfel încât acesta să işi poată relua cu uşurinţă aceleaşi activităţi la o accesare ulterioară a aceluiaşi website. Astfel, la momentul înregistrării unui client pe un site web, datele de autentificare vor fi stocate într-un cookie, iar utilizatorul va putea accesa acelaşi website fără a fi nevoit să se autentifice din nou. Mai mult, cookie-urile pot genera analize de utilizare a unui anumit website, cum ar fi nivelul de trafic sau conţinutul accesat de utilizator sau motorul de căutare folosit.

Există mai multe tipuri de cookie, cum ar fi cele specifice unei sesiuni şi cele permanente. Cookie-urile specifice unei sesiuni sunt stocate în memoria echipamentului de navigare online strict pe durata unei sesiuni de navigare şi sunt şterse automat când browser-ul este închis, spre deosebire de cele permanente care nu sunt şterse nici atunci când sesiunea de navigare s-a incheiat şi rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă determinată de parametrii cookie-ului sau până sunt şterse manual de utilizator.

In funcţie de operatorul care plasează cookie-urile, acestea pot fi „directe” (first party cookie), instalate de domeniul vizitat şi „indirecte” (third party cookie), instalate de alte domenii decât cel vizitat, de ex. un mesaj publicitar.

Ce cookies folosim?

Cookie-urile folosite de noi au ca scop performanţa site-ului https://hubi.ro şi colectează informaţii despre modul în care cititorii utilizează site-ul, care sunt secţiunile accesate în mod frecvent, dacă apar erori în funcţionalitate, toate acestea ajutând la îmbunătăţirea funcţionării site-ului. Aceste cookie-uri nu colectează informaţii care pot identifica utilizatorii.

Vă prezentăm mai jos o listă a fişierelor de tip cookie instalate la accesarea website-ului nostru.

Denumire Domeniul Scop Durata de viaţă
_ga google-analytics.com diferenţierea utilizatorilor, analiza modului de vizitare a site-ului 2 ani
_gat google-analytics.com gestionarea ratei de cereri Per sesiune
_gid google-analytics.com diferenţierea utilizatorilor, analiza modului de vizitare a site-ului Per sesiune
collect google-analytics.com colectează date despre comportamentul vizitatorului şi al echipamentului folosit Per sesiune

Google Analytics este un program de analiza a traficului de internet furnizat de Google şi utilizează cookie-uri pentru a analiza modul în care utilizatorii utilizează site-ul. Google poate, de asemenea, să transmită aceste informaţii unor terţi, dacă acest lucru este cerut prin lege sau terţii, care prelucrează informaţiile, sunt împuterniciţi in numele Google. Utilizarea cookie-urilor poate fi restricţionată prin selectarea setărilor corespunzatoare din browserul pe care il folositi, caz în care este posibil să nu puteţi utiliza întreaga funcţionalitate a acestui site web.

Mai multe detalii despre modul de administrare a informaţiilor colectate despre utilizatori de către Google puteţi găsi accesând urmatorul link: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Dacă doriţi să optaţi pentru a nu mai fi urmărit de Google Analytics, puteţi urmări instrucţiunile menţionate pe acest link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Site-ul https://hubi.ro se interconectează cu site-uri social media, cum ar fi Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, astfel că, dacă doriţi să partajati informaţii de pe site-ul nostru prin intermediul acestor servicii, trebuie să parcurgeti politica de confidenţialitate a acelui serviciu. Dacă sunteţi membru al unui site social media, interconectarea poate permite site-ului social să ofere acces site-ului dvs. la informaţiile dvs. personale de identificare.

Dezinstalare

Utilizatorii pot modifica setările de confidenţialitate din browser-ul folosit pentru navigare pentru a bloca instalarea cookie-urilor sau pentru a le şterge pe cele deja instalate folosind instrucţiunile cuprinse pe link-urile de mai jos, în funcţie de browser-ul utilizat:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari web

 iOS

 

0

Start typing and press Enter to search