DEFINIŢII

Vânzător – Hubi’s Lab S.r.l, persoană juridică română, cu sediul în Braşov, Strada de Mijloc, nr. 75, jud. Braşov, înregistrată la registrul Comerţului Braşov cu nr. J08/64/2019, cod unic de înregistrare fiscală 40387594, tel. 0741.22.77.22, e-mail contact@hubi.ro.

Site – domeniul www.hubi.ro(https://hubi.ro)

Conţinut – toate informaţiile publicate pe Site sau comunicate prin e-mail, respectiv orice date despre vânzător sau colaboratorii săi, inclusiv dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia.

Client – persoana fizică care obţine acces la conţinutul site-ului www.hubi.ro, care işi creează un cont sau lansează o comandă pe Site.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Client prin care acesta transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Produse de pe Site.

Produse – orice produs, inclusiv documentele ataşate acestuia, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului ca urmare a Contractului încheiat

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Client, fără prezenţa fizică simultană a acestora, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2014.

 

Dacă utilizaţi serviciile oferite de site-ul https://hubi.ro şi vă înscrieti să participaţi la activităţile organizate de societatea Hubi’s Lab S.r.l, în mod implicit, sunteţi de acord cu termenii si condiţtiile de mai jos:

 

Termeni  Generali

Acest site, https://hubi.ro (denumit generic SITE) este proprietatea societăţii, având CIF 40387594, cu sediul social în Braşov, Strada de Mijloc, nr. 75, jud. Braşov. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit în ceea ce priveşte termenii de mai jos. Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastră şi Hubi’s Lab S.r.l. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.

Hubi’s Lab S.r.l poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate opri furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit şi achiesarea în întregime la termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor Hubi’s Lab S.r.l.

 

Hubi’s Lab S.r.l poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul. De asemenea, poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, Hubi’s Lab S.r.l poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicatiile geografice si Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

Site-ul şi conţinutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din Romania, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât Romania. Dumneavoastră, nu puteţi copia, stoca, modifica sau transfera cu orice titlu, în parte sau întreg site-ul şi/sau conţinutul.

Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercializării şi respectării termenilor impuşi de către Hubi’s Lab S.r.l. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al Hubi’s Lab S.r.l .

Hubi’s Lab S.r.l nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părti din conţinut în orice mediu.

 

POLITICA DE VÂNZARE

 1. Informaţiile, imaginile şi prezentările folosite pentru descrierea produselor disponibile pe Site nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
 2. Clientul poate efectua comenzi pe Site, prin adăugarea produselor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza comanda prin efectuarea plăţii prin una dintre modalităţile indicate pe Site. Odata adăugat în coşul de cumpărături un produs, este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui produs în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a produsului. Prin urmare, comanda constituie o ofertă de cumpărare şi va fi urmată de o acceptare din partea vânzătorului, transmisă prin confirmarea comenzii.
 3. Înainte de confirmarea comenzii, clientul va fi informat cu privire la prețul total care trebuie plătit şi va avea posibilitatea de a verifica și eventual de a corecta comanda.
 4. Prin finalizarea comenzii, clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevarate la data plasării comenzii.
 5. Momentul încheierii contractului între vânzător şi client il reprezintă momentul primirii de către client de la vânzător, prin e-mail şi/sau SMS a notificării de acceptare a comenzii. Contractul va înceta în momentul îndeplinirii obligaţiilor de ambele părti.
 6. În cazul în care vânzătorul nu poate onora comanda, din cauză că produsele comandate nu mai sunt disponibile pe stoc din motive independente de vânzător, acesta va informa clientul şi va rambursa acestuia eventualele sume plătite, în cel mult 14 zile de la data notificării de neonorare a comenzii.
 7. Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către client, în urma unei notificări prealabile adresate clientului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
  • neacceptarea de către banca emitentă a cardului clientului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;
  • invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de plăţi agreat de vânzător, în cazul plăţii online;
  • datele furnizate de către client pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;
  • activitatea clientului pe site poate şi/sau produce daune de orice natură vânzătorului şi/sau partenerilor acestuia;
  • realizarea a mai mult de două livrări consecutive, eşuate.
 8. O comandă poate fi modificată de client doar cu o solicitare scrisă transmisă prin e-mail şi doar în următoarele situaţii:
  • Clientul renunţă la un produs şi anunţă vânzătorul înainte ca acesta să demareze procesul de livrare;
  • Modificarea adresei de livrare sau a metodei de plată aleasă de client;
  • Întârzierea livrării comenzii cu maxim două săptămâni peste limita maximă de livrare;
  • Corectarea datelor de facturare eronate.
 9. Comenzile nu pot fi modificate în cazul în care clientul a optat pentru plata online sau transfer bancar.

FACTURARE ŞI PLATĂ

 1. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. Vanzătorul va emite către client o factură pentru produsele livrate, obligaţia clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii, conform cu legislaţia în vigoare.
 2. Vânzătorul va transmite clientului factura aferentă comenzii exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în contul clientului sau prin poşta electronică, la adresa de e-mail menţionată de client în contul său.
 3. Plata se poate face online cu cardul bancar direct pe Site, prin transfer bancar în contul indicat de vânzător sau ramburs la primirea produselor.

TRANSPORT

 1. Transportul produselor se va efectua în sistem de curierat. Costurile de transport vor fi comunicate clientului în momentul finalizării comenzii, în funcţie de anumite criterii cum ar fi cantitatea sau distanţa până la adresa de livrare.
 2. Durata de livrare a comenzii va fi de asemenea comunicată clientului la plasarea comenzii şi va consta într-o limită p[[[[[p[maximă de livrare. Clientul întelege şi acceptă faptul că termenul de livrare nu este controlat de vânzător, ci de furnizorul serviciilor de curierat.
 3. În cazul în care comanda va fi livrată cu depaşirea termenului maxim de livrare, vânzătorul va anunţa clientul prin e-mail, oferindu-i atât opţiunea de a renunţa la comandă cât şi cea de a accepta noul termen de livrare. Dacă clientul optează pentru anularea comenzii şi plata a fost deja efectuată, vânzătorul va rambursa sumele plătite în maxim 7 zile de la exercitarea acestei opţiuni de către client.


GARANŢII

 1. Vânzătorul respectă prevederile legale referitoare la acordarea garanţiei pentru produsele comercializate. Garanţia se aplică condiţiilor normale de utilizare şi este valabilă numai pentru produsele achiziţionate şi plătite de client de la vânzător. Informaţii privind aceste garanţii sunt oferite împreună cu fiecare produs şi niciun client nu poate solicita o garanţie extinsă, mai mare decăt cea menţionată.
 2. Produsele beneficiază de o garanţie de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003 privind vânzărea produselor şi garanţiile asociate acestora, cu modificările şi completările ulterioare. Răspunderea vânzătorului, conform prevederilor art. 9-14 din Legea 449/2003, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.
 3. Garanţia presupune rambursarea valorii pentru produsele neconforme pentru care clientul notifică vânzătorul în scris în termenul legal sau înlocuirea produsului neconform, dacă există disponibilitate. Clientul nu este indreptătit la despăgubiri sau penalităti pentru produsele neconforme şi prin plasarea comenzii declară că acceptă să primească contravaloarea produselor şi transportului sau un produs identic cu cel neconform.


DREPTUL DE RETRAGERE ŞI RETURNAREA PRODUSELOR

 1. Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă 34/2014, clientul are dreptul să se retragă din contract, respectiv să returneze un produs, în termen de 14 zile, fără invocarea niciunui motiv şi fără a suporta alte costuri decăt cele de livrare.
 2. Perioada de returnare a unui produs expiră în termen de 14 zile de la data la care clientul intră în posesia produsului sau a ultimului produs – în cazul în care clientul a comandat printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat.
 3. Dacă clientul decide să se retragă din contract, acesta va putea transmite vânzătorului o declaraţie neechivocă, prin expediere poştală sau pe e-mail, specificând atât datele sale de identificare cât şi ale comenzii efectuate. După transmiterea acestei declaraţii, clientul va avea obligaţia de a ambala şi returna produsul, în aceeaşi stare în care a fost livrat, în termen de maxim 30 de zile de la manifestarea intenţiei de retragere.
 4. În cazul în care comanda este achitată, vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 zile de la data completării de către client asupra deciziei sale de retragere din contract. Suma va fi returnată prin aceeaşi metodă de plată folosită de client la plasarea comenzii.
 5. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate.
 6. Dacă clientul trimite produsele împachetate necorespunzător pentru protejare/manipulare, este răspunzator de orice distrugeri, defecte, descompletări constatate la recepţia returului. Prin împachetare corespunzătoare nu se inţelege ambalajul original al produselor ci orice ambalaj care conform standardelor de curierat sunt în măsura să protejeze produsele în funcţie de specificul lor(material, dimensiuni etc).
 7. Clientul nu va putea să returneze un produs şi/sau să pretindă rambursarea sumelor plătite despăgubiri sau daune in următoarele situaţii:
  • cererea de returnare este trimisă cu depăşirea termenului menţionat la pct.19;
  • Produsul returnat nu este în aceeaşi stare cu cea în care a fost livrat;
  • au fost comandate şi livrate produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igiena şi care au fost desigilate de client.
 8. Clientul va fi anunţat în notificarea de confirmare a comenzii dacă produsele comandate pot fi returnate prin natura lor şi dacă există costuri suplimentare pentru retur.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 1. Conţinutul este proprietatea exclusivă a vânzătorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).
 2. Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conţinut în orice alt context decât cel original, includerea oricărui conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al vânzătorului asupra conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului, altfel decât cu acordul scris expres al vânzătorului.
 3. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului https://hubi.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

LIMITARE DE RĂSPUNDERE

 1. Vânzătorul nu este responsabil în niciun fel, în faţa niciunui client pentru daune de orice fel pe care clientul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricarei din obligaţiile sale conform comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea produselor după livrare.
 2. Vânzătorul nu garanteaza clientului acces pe Site sau la conţinut, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe Site, şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial şi/sau integral conţinutul, de a reproduce parţial sau integral conţinutul, de a copia, sau de a exploata orice conţinut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terţ orice conţinut asupra căruia are şi/sau a obţinut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al vânzătorului.
 3. De asemenea, vânzătorul nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conţinut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.
 4. Vânzătorul nu garantează că accesul la Site sau contul clientului va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori sau că produsele sunt conforme cu aşteptările clientului.Prin crearea şi utilizarea contului, clientul işi asumă răspunderea pentru menţinerea confidenţialităţii datelor de cont (user şi parolă), pentru gestionarea accesării contului şi pentru activitatea derulată prin intermediul contului său.
 5. Prin crearea contului şi/sau utilizarea conţinutului Site-ului şi/sau plasarea comenzilor, clientul acceptă în mod expres şi fără echivoc Termenii şi Condiţiile Site-ului în ultima versiune actualizată, publicată pe Site la data creării contului şi/sau utilizării conţinutului şi/sau la data plasării comenzii. Ulterior creării contului, utilizarea conţinutului Site-ului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor şi Condiţiilor Site-ului şi/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor şi Condiţiilor Site-ului.
 6. Termenii şi Condiţiile Site-ului pot fi modificate oricând de către vânzător, aceştia fiind opozabili clienţilor de la data afişării în Site. Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site şi/sau prin trimiterea Comenzii şi/sau prin efectuarea unei plati online.

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

 1. Prin acceptarea termenilor si condiţiilor, clienţii vor accepta şi politica de confidenţialitate a vânzătorului, care poate fi consultată aici.

INFORMAȚII PRIVIND DEȘEURILE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

 1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (denumite în continuare DEEE) sunt echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri în sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv componentele și produsele consumabile care fac parte integrantă din produs în momentul în care acesta devine deșeu. DEEE pot conține subsțante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat.
 2. Potrivit prevederilor OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și OUG nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, Clienții au obligația de a nu elimina DEEE ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE. Colectarea acestor DEEE se va efectua prin serviciul public de colectare a DEEE și prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea DEEE.
 3. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubela cu roți barată cu o cruce și cu bară neagră în partea de jos, ca în link-ul de aici [link catre imagine deseuri]. Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că ele fac obiectul unei colectări separate.
 4. Vânzătorul este obligat ca la furnizarea unui produs nou, la solicitarea Clientului, să preia DEEE în sistem „unul la unul„, în mod gratuit, în aceleași condiții precum cele de livrare a produsului nou, daca produsul vechi este de tip echivalent și a indeplinit aceleași funcții ca produsul nou furnizat și să informeze Clientul despre această posibilitate înainte de achiziționarea produsului.

FORŢA MAJORĂ

 1. Niciuna din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzator, total sau parţial este datorată unui eveniment de fortă majoră.
 2. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

LEGEA APLICABILĂ. JURISDICŢIA

 1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între vânzător şi clienţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucuresti.

DATE DE CONTACT

 1. Pentru întrebări sau sugestii, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0741.22.77.22 de Luni pănă Vineri, program 9-18 sau prin e-mail la contact@hubi.ro
 2. Orice comentarii, întrebări, sugestii, comunicări sau informaţii despre sau referitoare la site-ul www.hubi.ro(https://hubi.ro), funcţionalitatea sau îmbunătăţirea acestuia vor rămâne proprietatea vânzătorului.

 

0

Start typing and press Enter to search